Use of cookies
We use cookies to improve your experience. By using architecture.com you agree to our terms of use and use of cookies
A celebration of Welsh architecture 2017
Ysgol Bae Baglan, designed by Stride Treglown. Photograph by ​James Morris.
Exhibitions

A celebration of Welsh architecture 2017: an exhibition in photographs and words

This celebration of recent Welsh architecture takes the form of an exhibition of buildings that have been shortlisted by the awards juries of the National Eisteddfod and the Royal Society of Architects in Wales (RSAW) in 2017. All the buildings have been beautifully captured in use by photographer James Morris, and these images will be on display in the Senedd building in Cardiff Bay until 14 December.

The buildings in the exhibition were shortlisted by the awards juries of the National Eisteddfod and the Royal Society of Architects in Wales (RSAW) in 2017 and demonstrate the positive impact of good design on people’s experience. The photography by James Morris was commissioned by the National Eisteddfod, RSAW and the Design Commission for Wales working in partnership.

Tuesday 21 November to Thursday 14 December during Senedd opening hours. Sponsored by Jane Hutt AM.

Rhoddwyd yr adeiladau yn yr arddangosfa ar restr fer gan reithgorau’r Eisteddfod Genedlaethol a Chymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (RSAW) yn 2017 ac y maent yn dangos effaith cadarnhaol dylunio da ar brofiad pobl. Comisiynwyd ffotograffiaeth James Morris ar y cyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol, RSAW a Chomisiwn Dylunio Cymru.

Dydd Mawrth 21 Tachwedd hyd at ddydd Iau 14 Rhagfyr yn ystod oriau agor Y Senedd. Noddwyd gan Jane Hutt AM.

Directions/Cyfarwyddiadau


SeneddExhibition2017pdf