IMPORTANT INFORMATION COVID-19: Read the RIBA’s latest advice and information. | Website terms of use and cookie statement.

RSAW Review of the Year 2019

17 February 2020

RSAW has published its review of the year for 2019. This review highlights key events and initiatives in 2019, with words of welcome from RSAW president Ryan Stuckey and RSAW director Elinor Weekley, who joined the team in October.

Facts and figures inform readers that RSAW recorded 1,371 attendances at events in 26 locations across Wales in 2019, and that 86% of registered architects in Wales are Chartered Members of RSAW, an increase of 4% over the last 12 months.

Read the review or request a print copy from rsaw@riba.org.

Mae Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru wedi cyhoeddi eu Golwg ar y Flwyddyn ar gyfer 2019. Mae’r adolygiad yn tynnu sylw at ddigwyddiadau a mentrau allweddol yn 2019, gyda geiriau o groeso gan Lywydd RSAW Ryan Stuckey a Chyfarwyddwr RSAW Elinor Weekley a ymunodd â’r tîm ym mis Hydref.

Mae ffeithiau a ffigurau yn hysbysu darllenwyr bod RSAW wedi cofnodi 1,371 o fynychiadau i ddigwyddiadau mewn 26 lleoliad ledled Cymru yn 2019, a bod 86% o benseiri cofrestredig yng Nghymru yn Aelodau Siartredig o RSAW, cynnydd o 4% dros y 12 mis diwethaf.

Darllenwch yr Adolygiad yma neu gofynnwch am gopi bapur gan gysylltu â rsaw@riba.org.

Latest updates

keyboard_arrow_up To top