IMPORTANT Website terms of use and cookie statement

The Royal Society of Architects in Wales (RSAW) has published its Review of the Year 2022

The Royal Society of Architects in Wales (RSAW) has published its Review of the Year 2022.

14 July 2023

The RSAW has published its 2022 Annual Review which features highlights of key events and initiatives that took place across the year. The Review also contains words of welcome from RSAW President Gavin Traylor and RSAW Director Elinor Weekley. Additionally, the Review also looks back at the first in-person Spring and Annual Conferences since the pandemic and the launch of our newest initiative - the RSAW Practice Exhibitions - which is an opportunity to showcase the work of RSAW members across Wales and connects students to practice.

Read the 2022 review

Mae RSAW wedi cyhoeddi ei adolygiad o’r flwyddyn ar gyfer 2022. Mae’r adolygiad yn cynnwys uchafbwyntiau allweddol o ddigwyddiadau a mentrau sydd wedi digwydd yn 2022, gyda geiriau o groeso gan Lywydd RSAW Gavin Traylor a Chyfarwyddwr RSAW Elinor Weekley. Mae ein huchafbwyntiau ar gyfer 2022 yn cynnwys y Cynadleddau Gwanwyn a Flynyddol cyntaf yn bersonol ers y pandemig a lansiad ein menter ddiweddaraf - Arddangosfeydd Practis RSAW - sef cyfle i arddangos gwaith aelodau ledled Cymru a hefyd chysylltu myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru i bractis.

RSAW Annual Conference 2022

Latest updates

keyboard_arrow_up To top